Novosti Kontakt

AUTOMATIZACIJA

U većini slučajeva se koristi za integraciju procesa štampanja etiketa u postojeće informacione sisteme, kao što su različite poslovne aplikacije, linije za proizvodnju i pakovanje, sistemi distribucije.

Automatizacija deklarisanja

Uz NiceLabel Automation, sve aplikacije u svim odeljenjima u vašoj kompaniji mogu da štampaju etikete koristeći ovlašćene šablone nalepnica. NiceLabel Automation vam pomaže da primenite i pokrenete optimalan sistem za štampanje poslovnih etiketa sinhronizacijom poslovnih događaja sa proizvodnjom etiketa. Ovaj sistem za štampanje etiketa poboljšava kvalitet, efikasnost i efektivnost procesa poslovanja, brzinu označavanja, uz višestruko smanjenje troškova.

Rezultat upotrebe NiceLabel Automation je brza i pouzdana operacija, koja kompanijama omogućava da na najefikasniji način uklone korisničke greške, uz maksimiziranje performansi.

Kompanija Zebracon već duži niz godina, uspešno sarađuje sa različitim kompanijama i implementira sistem, koristeći podatke iz drugih informacionih sistema ili ERP-a, kako bi optimizovala deklarisanje i ubrzala proces poslovanja.

Trošak koji nastaje prilikom označavanja najčešće je povezan sa korisničkim greškama pri štampanju.Nastali trošak može da doprinese i povlačenju proizvoda iz proizvodne linije.Nabolji način da se troškovi neusaglašenosti svedu na minimum jeste automatizacija procesa štampe nalepnica sa postojećim poslovnim aplikacijama korisnika. Najbolje rešenje za automatizaciju i optimizaciju štampe je NiceLabel Automation.


    Prednosti automatizacije štampanja:


  • Optimizacija sistema za štampanje deklaracije.
  • Poboljšanje kvaliteta štampe.
  • Povećana brzina označavanja.
  • Tačno i postojano štampanje nalepnica bez greške.
  • Minimizacija troškova.
  • Poboljšanje produktivnosti štampe.
  • • • •

Prednosti automatizacije