Novosti Kontakt

Mašine za kovertiranje

Kovertiranje u koverte – insertacija dokumenata

Hefter SI 1050

Hefter SI 3350

Hefter SI 5250

Jednolisno pakovanje – pressure seal

Welltec Mailfinisher 4000

Welltec Officemate 2D

Welltec Postmate 3

Kovertiranje u koverte – insertacija dokumenata

Tehnologija insertacije podrazumeva da se naštampana dokumenta na zadati način saviju, insertuju i spakuju u klasičnu kovertu. Bilo da je ona sa prozorom ili bez, različitih veličina i načina savijanja, ovaj način pakovanja omogućava da se zapakuje više listova u jednu kovertu. Pri tom se kao dodatna kontrola može obezbediti praćenje toka pakovanja preko barkoda, OMR koda ili nekog custom rešenja, a sve po zahtevu korisnika. Dodavanje priloga, flajera ili koverata za odgovor jesu prednosti koje insertacija obezbeđuje. Pored toga izuzetna je modularnost, pogotovu većih sistema za pakovanje, koja omogućava integraciju u okviru postojećih print center rešenja. Od raznih vrsta postolja, izlaznih traka, kamera za praćenje do integracije za postojećim frankir sistemima za pripremu odlazne pošte.

Hefter SI 1050

 • Primena: pakovanje platnih listića, pakovanje marketing materijala, pakovanje obaveštenja, izvoda, ios-a i sl.
 • Mala, kancelarijska oprema za kovertiranje personalnih dokumenata.
 • Brzina rada od 900 insertacija na sat.
 • Namenjen manje zahtevnim korisnicima za obimom kovertiranja do 5,000 koverata mesečno.
 • Poseduje dva A4 podavača, kao i podavač priloga u fomatu 1/3 A4.
 • Primena: pakovanje platnih listića, pakovanje marketing materijala, pakovanje obaveštenja, izvoda, ios-a i sl.


Hefter SI 3350

 • Osnovna konfiguracija u seriji 3000 Hefter-ovih pakerica.
 • Namenjena za srednje zahtevne korisnike čiji obim kovertiranja ide do 50.000 koverata mesečno.
 • Uz brzinu pakovanja od 3.000 koverata po satu može biti pouzdano rešenje za kritična mesta mailing-a.
 • Izrađena od metalnih komponenti uz specijalno izrađene valjke koji omogućavaju dugo i nesmetano korišćenje.
 • Primena: kovertiranje računa, izvoda, cirkularnih pisama i sl. Često, računi imaju više listova koji, naravno, moraju biti združeni i zapakovani zajedno, automatski i bez grešaka – rešenje je serija Hefter 3000.


Hefter SI 5250

 • Osnovni model iz serije 5000 Hefterovih mašina za kovertiranje.
 • Unapređena verzija nosi oznaku SI5450.
 • Oba sistema namenjena zahtevnijim korisnicima kada je automatska insertacija u pitanju.
 • Uz brzinu pakovanja od 4.300 koverata po satu model SI5250 je projektovan za mesečno opterećenje do 100.000 insertacija.
 • Moguće je zapakovati do 8 listova A4 veličine koji se savijaju na tri dela.
 • Flekibilnost i modularnost mašine sa mogućnošću nadogradnje sistema.


Jednolisno pakovanje – pressure seal

Radi se o tehnologiji pakovanja kada od obrasca na kome se štampa, presavijanjem i pritiskom u pakerici, nastaje zapakovana forma – otuda i naziv pressure seal tehnologija. Obrasac na sebi ima već nanos hladnog lepka po ivicama, te se na upravo tim mestima u pakerici vrši slepljivanje u zapakovani format. Zavisno od veličine i izbora načina savijanja pakerici se zadaje traženi način pakovanja. Proces štampe kod ovog načina pakovanja može biti nezavisan (off-line) ili se kod posebnih pakerica može napraviti linija sa kompatibilnim modelima laserskih štampača (in-line). Koristi su višestruke: kontrola grešaka – jedan list uvek jedna koverta, nema potrebe za dodatnim troškom koverte – od lista na kome se štampa nastaje koverta, velika brzina i efikasnost rada i na kraju reč je o opremi koja se jednostavno i lako održava.

Welltec Mailfinisher 4000

 • Proces štampe i pakovanja se objedinjuje u jednom koraku.
 • Obrasci sa lepkom se postavljaju u štampač, gde se nakon štampe prosleđuju preko bridg-a u pakericu.
 • Na taj način skraćuje se proces manipulacije dokumentima, ali i obezbeđuje tajnost podataka, jer je nemoguće videti naštampani sadržaj.
 • Uz brzinu kovertiranja od 3.300 formi po satu i mesečni obim pakovanja 50.000 formi može biti idealno rešenje za srednje zahtevne korisnike.
 • Veliki izbor kompatibilnih štampača koji se mogu povezati u liniju HP, Kyocera, Samsung, Lexmark, Canon itd.


Welltec Officemate 2D

 • Entry level rešenje za korisnike za obimom kovertiranja do 10.000 fomi mesečno.
 • Lako podešavanje manuelnim putem načina savijanja (Z, C ili V).
 • Može da pakuje obrasce do 14“ dužine uz detekciju duplo povučenog dokumenta.
 • Izuzetno tiha, malih - office gabarita koji se savršeno uklapaju u radno okruženje.
 • Uz pakovanje brzinom od 2.000 formi na sat omogućava da sve Vaše potrebe za kovertiranje završite brzo, lako i jednostavno bilo da pakujete račune, platne liste ili reklamne flajere.


Welltec Postmate 3

 • Uređaj namenjen zahtevnim mestima kovertiranja.
 • Sa mesečnim obimom pakovanja do 100.000 formi mesečno može zadovoljiti zahteve velikih korisnika.
 • Brzina rada mašine je 5.700 formi po satu.
 • Automatski ulazni podavač, sa elektronski podesivim načinom savijanja.
 • LCD displej nudi lako podešavanje rada.
 • Prednost ovog modela je što može raditi nezavisno od štampača, ali se isto tako može opciono povezati i u liniju sa kompatiblinim štampačem.
 • Opcije uređaja su izlazni magacini, trake i postolja.